لطفا کمی صبر کنید

علی کفاشیان: دعوت از شجاعی به تیم ملی در حوزه وظایف سرمربی است و به ما ربطی ندارد