لطفا کمی صبر کنید

نوری، سخنگوی کمیته فنی استقلال: اگر شفر دستیاران خود را رد کند روی گزینه های دیگر فکر می کنیم