لطفا کمی صبر کنید

سه شنبه وضعیت مالکیت نفت طلاییه مشخص خواهد شد