لطفا کمی صبر کنید

منتظر مبارزه با یزدانی و سعداله‌یف هستم

قهرمان جهان و المپیک گفت: منتظر مبارزه با عبدالرشید سعداله یف و رضا یزدانی هستم.