لطفا کمی صبر کنید

نکته آماری؛ عملکرد فوق العاده کریستین پولیشیچ در تیم ملی آمریکا