لطفا کمی صبر کنید

آزاد و فرنگی‌کاران تیم آمریکا معرفی شدند

ترکیب تیم های کشتی آزاد و فرنگی آمریکا برای حضور در رقابت های جهانی امید مشخص شد.