لطفا کمی صبر کنید

محمود مشحون: منعی برای ورود تماشاگر به سالن وجود ندارد

رییس فدراسیون بسکتبال درباره موضوع ممانعت از ورود تماشاگران مهمان به سالن مسابقات بسکتبال توضیح داد.