لطفا کمی صبر کنید

برگزاری ۱۸ مسابقه کشتی قهرمانی کشور در ایران

مسابقات قهرمانی کشور امسال نیز مانند سال گذشته به صورت گروهی و تیم به تیم برگزار می‌شود به طوری که ۱۸ مسابقه در سراسر کشور انجام می گردد.