لطفا کمی صبر کنید

چاهی که شیلیایی‌ها برای بولیوی کندند و خودشان در آن گرفتار شدند!

شیلی با قبول شکست در خانه برزیل نتوانست برای سومین بار متوالی جواز حضور در جام جهانی را کسب کند اما در ناکامی‌اش یک عامل دیگر که خودش مسبب آن بود هم نقش داشت.