لطفا کمی صبر کنید

برگ برنده پرسپولیس برای تعلیق حکم محرومیت طارمی

باشگاه پرسپولیس امروز به حکم محرومیتش به دادگاه عالی ورزش از طریق یک وکیل سوئیسی اقدام می کند.