لطفا کمی صبر کنید

مسی: غیبت آرژانتین در جام جهانی منصفانه نبود

ستاره تیم ملی آرژانتین گفت: با توجه به عملکرد خوبی که در مرحله مقدماتی داشتیم غیبت تیم ما در جام جهانی منصفانه نبود.