لطفا کمی صبر کنید

واکنش به خبر حبس یکصد نفر در تله کابین پیست اسکی بین المللی دیزین

مدیرعامل شرکت توسعه  و نگهداری اماکن ورزشی گفت: برخی عوامل به دنبال ناامنی و ایجاد تشویش اذهان عمومی هستند.