لطفا کمی صبر کنید

برنامه رقابتهای نوجوانان، جوانان و امیدهای کاراته جهان اعلام شد

برنامه دهمین دوره رقابتهای قهرمانی نوجوانان، جوانان وامیدهای کاراته جهان اعلام شد.