لطفا کمی صبر کنید

تمامی مدعیان کشتی ایران فرصت عرض‌اندام یافتند

مسابقات قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی کشور امسال نیز مانند سال گذشته به صورت گروهی و تیم به تیم در سراسر ایران با حضور تمامی مدعیان در حال برگزاری است.