لطفا کمی صبر کنید

پیست دوچرخه سواری پارک جنگلی چیتگر ویژه ورزشکاران با هوش میانه افتتاح شد

ایلنا: پیست دوچرخه سواری در پارک جنگلی چیتگر، ویژه ورزشکاران با هوش میانه افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.