لطفا کمی صبر کنید

گواردیولا: هرگز به توانایی های کلودیو براوو شک نداشتم؛ ما به دو دروازه بان عالی نیاز داریم