لطفا کمی صبر کنید

صنعت نفت یک - نفت طلاییه صفر/ درخشان با باخت بازگشت

صنعت نفت آبادان در خانه با یک گل نفت تهران را شکست داد.