لطفا کمی صبر کنید

جعفری: داور استقلال - فولاد، قضاوت یکنواختی داشت

کارشناس داوری فوتبال، درباره عملکرد داور دیدار استقلال و فولاد گفت: داور قضاوت یکنواخت و آوانتاژهای به موقع و خوبی داشت.