لطفا کمی صبر کنید

کمالوند: شایسته پیروزی بودیم

سرمربی تیم صنعت نفت آبادان گفت: برابر نفت تهران شایسته پیروزی بودیم.