لطفا کمی صبر کنید

سایپا یک - سپیدرود رشت یک/ نزهتی فرشته نجات رشتی ها در دقیقه ۹۰

گل ثانیه های پایانی نزهتی سپیدرود رشت را از شکست نجات داد و دو امتیاز هم از دست دایی و شاگردانش پرید.