لطفا کمی صبر کنید

افت به موقع مدعیان؛ دنیا به کام پرسپولیس

در هفته‌هایی که همه منتظر لغزش پرسپولیس برانکو بودند، پای حریفان این تیم لغزیده است.