لطفا کمی صبر کنید

عزت اللهی و همان همیشگی

ایلنا: هافبک ایرانی روستوف بازهم در ترکیب تیمش حضور ندارد.