لطفا کمی صبر کنید

نشست عادی کمیته فنیIZSF برگزار شد

نشست عادی کمیته فنیIZSF با حضور کارشناسان و اعضاء برگزار گردید