لطفا کمی صبر کنید

کمیته تعیین وضعیت رأی خود درباره بازیکن پدیده را هفته آینده صادر می‌کند

کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال رأی خود درباره بازیکن پدیده را هفته آینده صادر می‌کند.