لطفا کمی صبر کنید

مسی چه چیزی در جوراب خود پنهان کرده بود؟

دقیقه 10 دیدار شب گذشته بارسلونا و المپیاکوس اتفاق جالبی رخ داد.