لطفا کمی صبر کنید

کاوه رضایی در ترکیب، رضاییان نیمکت‌نشین

اوستنده بدون مدافع ایرانی و شارلوآ با بهره‌مندی از مهاجم ایرانی خود مقابل هم قرار می‌گیرند.