لطفا کمی صبر کنید

آیا عصبانیت کوتینیو باعث انتقال به بارسا می‌شود؟

فیلیپ کوتینیو، ستاره برزیلی لیورپول هرگز شرایط خوبی را در این تیم سپری نمی کند.