لطفا کمی صبر کنید

کین: خودمان کار خودمان را سخت کردیم

ایلنا: هری کین که آرزو داشت همراه با عنوان آقای گلی مسابقات، قهرمان جهان هم بشود، حالا از این باخت به عنوان یک شکست تلخ یاد می کند.