لطفا کمی صبر کنید

پیشنهاد دوم بارسلونا برای ویلیان ارائه شد

این پیشنهاد به 53 میلیون پوند خواهد رسید.