لطفا کمی صبر کنید

کین: خودمان کار خودمان را سخت کردیم

هری کین که آرزو داشت همراه با عنوان آقای گلی مسابقات، قهرمان جهان هم بشود، حالا از این باخت به عنوان یک شکست تلخ یاد می کند.