لطفا کمی صبر کنید

پاری سن ژرمن برای تقویت خط دفاعی اش الکس ساندرو، بواتنگ و بونوچی را هدف قرار داده است