لطفا کمی صبر کنید

جذب یک هافبک دفاعی، اولویت پاری سن ژرمن است؛ احتمال پیشنهاد تمدید قرارداد به دی ماریا