لطفا کمی صبر کنید

رسمی؛ آلبرتو چری، مهاجم یوونتوس به کالیاری پیوست