لطفا کمی صبر کنید

یری مینا احتمال جدایی از بارسلونا را رد نکرد