لطفا کمی صبر کنید

پرسپولیس امروز برمی‌گردد

با اتمام اردوی پیش از فصل قرمزها، این تیم امروز به ایران برمی گردد.