لطفا کمی صبر کنید

جدال قانونی چلسی و کونته پس از اخراج؛ باشگاه حاضر به پرداخت غرامت نیست