لطفا کمی صبر کنید

الیوت به دنبال انقلاب در کادر مدیریتی میلان؛ پس از لئوناردو، مالدینی هم می تواند به روسونری برگردد