لطفا کمی صبر کنید

چلسی پیشنهادی برای هیگواین نداده است اما علاقه بازیکن می تواند کار را برای آبی ها آسان تر کند