لطفا کمی صبر کنید

با وجود علاقه مندی ناپولی به خاوی مارتینز، فعلا تقویت جناحین خط دفاعی، اولویت اصلی آنچلوتی است