لطفا کمی صبر کنید

حاشیه دیدار تراکتورسازی و فجرسپاسی؛ حضور مهدی کیانی در جایگاه ویژه و تشویق فرزین گروسیان