لطفا کمی صبر کنید

حواشی دربی 85؛ هواداران عصبانی، کرنر های پُر حادثه