لطفا کمی صبر کنید

چه خوب شد که هواداران نمی‌توانند با خودشان قلیان به ورزشگاه بیاورند!

- محسن مسلمان به سختی یکی از کرنرهای تیمش را به ثمر رساند.