لطفا کمی صبر کنید

عکس/ فرار عکاسان به داخل زمین به دلیل پرتاب سنگ و ترقه!

فرار عکاسان به داخل زمین به دلیل پرتاب سنگ و ترقه!