لطفا کمی صبر کنید

فرجی به نشان برنز رسید

کاراته کا وزن ۵۷- کیلوگرم تیم ملی نوجوانان به مدال برنز جهان دست یافت.