لطفا کمی صبر کنید

دود خریدهای منصوریان در چشم استقلال

خریدهای این فصل منصوریان باعث شده که آبی‌ها از محرومیت سال قبل‌شان راضی باشند.