لطفا کمی صبر کنید

سندیک شکایت دیگرازاستقلال که امروزبهAFCرسید

میلاد فخرالدینی هم از باشگاه استقلال به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کرد سند این اقدام را نیز رسانه ای کرد. بدهی آبی ها هر روز بزرگتر می شود و شاید از پنج میلیارد هم فراتر رود.