لطفا کمی صبر کنید

جلسه4ساعته افتخاری باشفر/استقلال،شخم می خورد