لطفا کمی صبر کنید

فدراسیون جهانی تیراندازی جدیدترین رنکینگ تیراندازان را اعلام کرد

فدراسیون جهانی تیراندازی جدیدترین رنکینگ تیراندازان را اعلام کرد که نتایج مسابقات فینال فینالیست‌های جام های جهانی در این رنکینگ تاثیر داشت.