لطفا کمی صبر کنید

تمجید سایت بلژیکی از عملکرد کاوه رضایی

یک سایت بلژیکی به تمجید از کاوه رضایی ستاره ایرانی تیم فوتبال شارلوا پرداخت.