لطفا کمی صبر کنید

پیامدهای یک نیمه خوب/شفر با آرامش به تعطیلات رفت

شاگردان وینفرد شفر موفق شدند با ارائه یک فوتبال خوب و روان تیم نفت تهران را مغلوب کنند تا قبل از آغاز تعطیلات آرامش نسبی به اردوی این تیم بازگردد.